Değerli Meslektaşlarım,


Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’nin (KKVC) 14.’sünün 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da Royal Seginus Kongre Merkezi'nde yapılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüksek bilimsel düzey, her yıl gelişen ve yenilenen bilimsel program formatı, kardiyolog ve cerrahlar için özgün bir bilimsel tartışma ortamı, ulusal ve uluslararası yüksek katılım Kongremizi ülkemizde ve bölgede aranan ve beklenen bir toplantı haline getirmiştir.


14. Uluslararası KKVC’de Yenilikler Kongresi’nin bilimsel programı her yıl olduğu gibi Kapak Zirvesi, Uluslararası Aritmi Forumu (IFA), Akdeniz Girişimsel Kardioloji (IC-MED) Toplantısı, Pulmoner Hipertansiyon Zirvesi, Kalp Yetersizliği Zirvesi, Hipertansiyon Zirvesi ve Erişkin Konjenital Kalp Zirvesi ile zenginleştirilecektir. Bu yıl da American Heart Association ve Heart Rhythm Society başta olmak üzere pek çok uluslararası blimsel kuruluş ile ortak oturumlar gerçekleştirlecektir.


Bunların yanı sıra İleri Ekokardiyografi Kursu, ECMO Kursu, Uygulamalı Aortik ve Mitral Kapak Onarım Wet Lab Kursları, Anastomotik Simulasyon kursları da bilimsel programın diğer interaktif bölümlerini oluşturacaktır.


Program Komitesi, her sene olduğu gibi bu sene de ulusal ve uluslararası kateter laboratuvarları ve ameliyathanelerden yapılacak canlı yayınlar ve interaktif sunumlarla sizlere ilginç ve çekici bir program sunmak için en üst düzeyde çaba göstermektedir.


Kabul edilen tüm bildiriler içeriğine uygun olarak yazarların talebi üzerine, "E-Journal of Cardiovascular Medicine” ya da “American Journal of Cardiology"’nin ekinde basılacaktır.


Sizleri kardiyologlar ve kalp damar cerrahlarını bir araya getiren tek uluslararası platform olan Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi için kardiyovasküler tıp alanında yenilenmek, ülkemizden ve tüm dünyadan kardiyovasküler tıp uzmanları ile bir araya gelerek bilimsel alışveriş yapmak ve dostluklar kurmak üzere gelecek baharda Antalya’ya davet etmekten büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyorum.


Saygılarımla,


Prof. Dr. Ali OTO, FESC, FACC, FHRS, FISHNE

14. UKKVC’de Yenilikler Kongresi Başkanı